< یک پنجره برایم کافی ست.
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یک پنجره برایم کافی ست.
همیشه با همه چیز کنار بیا . فرار نکن. به خاطر داشته باش که زمین به طرز احمقانه ای گرد است...
جمعه 2 اسفند 1387
زندگی

 

 

 

 

 

دلم واسه زندگی کردن بدجوری تنگ شده 

     

 

خسته شدم از بس ادای زنده ها رو در آوردم