< یک پنجره برایم کافی ست.
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یک پنجره برایم کافی ست.
همیشه با همه چیز کنار بیا . فرار نکن. به خاطر داشته باش که زمین به طرز احمقانه ای گرد است...
سه‌شنبه 31 مرداد 1385
همین یک پنجره


  

   یک پنجره ...

     یک پنجره برای شروع

       یک پنجره برای دیدن و شنیدن

                             پنجره ای برای بودن

 

  پنجره ای که به سوی دستان تو باز شود

    و پشت آن چشمانی عاشق به انتظارم نشسته باشد.

 

  پنجره ای که هر طلوع ، خورشید

    و هر شامگاه ، ماه از آن به درونم سرک بکشد .

 

   و هر دم وقتی کنارش می ایستم ، شبنم هایی روی گونه ام بنشینند

       و" دوستت دارم" را     زمزمه کنند.

 

  پنجره ای که از پشت آن بتوان به باران عادت کرد!!!

 

  پنجره ای که با رفتنم بسته نشود

    ولی هیچ غریبه ای را هم به حریمش راه ندهد،

                    و نگذارد دست هیچ رهگذری در دستانش آرام بگیرد.

 

  همین

                           یک پنجره برایم کافی ست.