< یک پنجره برایم کافی ست.
X
تبلیغات
رایتل
یک پنجره برایم کافی ست.
همیشه با همه چیز کنار بیا . فرار نکن. به خاطر داشته باش که زمین به طرز احمقانه ای گرد است...
چهارشنبه 24 آذر 1389
دنیای این روزای من

مدت هاست به مترسکی میمانم که خیره به بازیگوشی کلاغ ها سبز و زرد شدن باغ را مینگرد..