< یک پنجره برایم کافی ست.
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یک پنجره برایم کافی ست.
همیشه با همه چیز کنار بیا . فرار نکن. به خاطر داشته باش که زمین به طرز احمقانه ای گرد است...
یکشنبه 29 مرداد 1385
من

 


 نام: ستاره ی بی آسمون

 شهرت: مثل همه مثل هیچکس

 شماره شناسنامه: ∞Y1+1=.2-1=0

 گروه خونی: مثبت منفی

 

 شروعم : شب

 زادگاه:  ویرانه های تبعید

 

 زندگیم: محکومیت

 حکم از: غم

 مجازات: انفرادی

 

  مونسم: ماه

 نزدیک ترین یارم: اشک                                

 

 مادرم: تنهایی

 پدرم: سکوت

 

 

 آرزو : مرگ

وصیتت چیست؟ به اوبگویید دوستش دارم .